Giải Pháp Nguồn Dự Phòng Cho Camera

Giải pháp nguồn dự phòng 1

Ngoài ra, theo từng yêu cầu cụ thể, hãy cho chúng tôi các thông số sau: + Số lượng, chủng loại Camera, đầu ghi & các thiết bị khác được sử dụng trong hệ thống. + Thời gian cần lưu điện sau khi mất điện. Quý khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với chúng […]

Phòng Kinh Doanh

0902 787 500

Phòng Nhận Đơn Hàng

0906 336 500

Phòng Kỹ Thuật

0903 336 500

Phòng tiếp nhận bảo hành & dịch vụ sửa chữa

0903 808 500

Phản ánh thái độ phục vụ

0902 336 500

Back To Top