Giới Thiệu

Giới Thiệu

TẦM NHÌN  Sorotec đặt mục tiêu trở thành thiết bị lưu điện được khách hàng ưu tiên chọn lựa vả sử dụng cho các Doanh nghiệp chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam Tầm nhìn đến năm 2030 trở thành một Công Ty theo chuẩn công nghiệp với hạ tầng công nghệ hiện đại – […]

Kinh Doanh Dự Án

0902 787 500

Kinh Doanh Giải Pháp

0776 168 999

Kinh Doanh Đại Lý

0909 673 215

Phòng Nhận Đơn Hàng

0906 336 500

Phòng Kỹ Thuật

0797 247 888

Phòng Tiếp Nhận Bảo Hành & DV Sửa Chữa

0903 808 500

Phản Ánh Thái Độ Phục Vụ

0902 336 500

Back To Top