UPS OUTDOOR

High Frequency Online Outdoor UPS HW9116C Plus 1-10KVA-Wall Mounting

Các tính năng chính: 1.SORO Bộ lưu điện trực tuyến tần số cao thông minh ngoài trời cung cấp nguồn điện xoay chiều sóng sin tinh khiết liên tục cho thiết bị mạng / truyền thông bên ngoài. 2. Thiết kế trực tuyến chuyển đổi kép, khả năng chịu nhiệt độ cao, chống lạnh, mức […]

High Frequency Outdoor Online UPS HW9116C Plus 1-10KVA

1.SORO Bộ lưu điện trực tuyến tần số cao thông minh ngoài trời cung cấp nguồn điện xoay chiều sóng sin tinh khiết liên tục cho thiết bị mạng / truyền thông bên ngoài. 2. Thiết kế trực tuyến chuyển đổi kép, khả năng chịu nhiệt độ cao, chống lạnh, mức độ niêm phong cho […]

Phòng Kinh Doanh

0902 787 500

Phòng Nhận Đơn Hàng

0906 336 500

Phòng Kỹ Thuật

0903 336 500

Phòng tiếp nhận bảo hành & dịch vụ sửa chữa

0903 808 500

Phản ánh thái độ phục vụ

0902 336 500

Back To Top